Parashikimi: Më Trego kur ke Lindur, të të Them të Ardhmen…ta gjen fiks

Nëse doni që të parashikoni diçka në mënyrën më të saktë, atëherë ju duhet me patjetër që të përdorni numrat pasi edhe shkencërisht është vërtetuar se numrat japin një pamje dhe parashikim të qartë të gjërave të llojit të ndryshëm.

Ndaj dhe në testin e sotëm ju duhet vetëm të mendoni datën, muajin dhe vitin në të cilin keni lindur dhe ne, me anë të numrave do t’ju tregojmë se çfarë parashikojnë numrat për ju.

E dini si ta parashikoni fatin dhe të ardhmen e parave, dashurisë dhe shëndetit tuaj përmes numrave të datës së lindjes? Mësojeni si më poshtë:

Në qoftë se ju keni lindur më 12.04.1980, athëre ju duhet të mblidhni të gjithë numrat e datës, muajit dhe vitit tuaj të lindjes dhe në fund do të dalë kështu:

SHEMBULLI: Data 12.04.1979 është 1+2+0+4+1+9+7+9 = 33 = 3+3 = 6

Pra, shuma e gjithë del numri 6 dhe më poshtë ju duhet të lexoni se çfarë parashikon numri “6” për fatin e parave, dashurisë dhe shëndetit tuaj.

Numri 1
Dashuria: Ky vit do të sjellë një ndrys.him masiv në jetën tuaj dashurore. Të gjithë ata që janë në një marrëdhënie, do të hedhin hapa më të rëndësishëm drejt një finalizimi

Paraja: Njerëzit që punojnë do të bekohen me bollëk. Ky është viti ku njerëzit e punësuar do të kenë shumë mundësi për shk.ak të pranisë së fatit ne anen e tyre.

Shëndeti: Këshillohet që të tregoni një kujdes të vecantë prej shtatorit deri në 1 tetor, sidomos ata që vu.ajnë nga sëm.undjet e ze.mrës.

Numri 2
Dashuria: Do të keni një jetë dashurore shumë të këndshme, plot pasion dhe emocion. Gjate kesaj periudhe, disa dys.hime mund të lindin në jetën tuaj të lumtur, megjithatë ato do të zhd.uken për shk.ak të qendrimit pozitiv.

Paraja: Ky vit do të jetë një vit i bekuar për ju. Ata që janë në punë në qeveri do të kenë një numër përfitimesh shumë të mëdha. Ndërsa ata që kanë një biznes privat, do të marrin më shumë përfitime gjatë muajit dhjetor.

Shëndeti: Një vëmendje të veçantë duhet t’i kushtoni dhe dietës tuaj ushqimore, hani për të jetuar dhe mos jetoni për të ngrënë. Nëse bëni këtë gjë, atëherë do të keni në kontroll parand.alimin e sëm.undjeve.

Numri 3
Dashuria: Për ata që janë vetëm, ekziston mundësia që një person të hyjë në jetën tuaj gjatë muajve shtator deri në nëntor. Ky nuk do të jetë një person i përkohshëm, por që do të qëndrojë gjatë dhe mund t’ju ndihmojë për vendosjen e stabilitetit në personalitetin tuaj.

Paraja: Të ardhurat tuaja do të jenë të qëndrueshme dhe të mira për tërë vitin. Ju do të jeni në gjendje të fitoni para jo vetëm nga burimi juaj tradicional, por edhe nga rrugët e tjera.

Shëndeti: Duhet të tregoheni të vëmendshëm nga 16 shtatori deri në 23 nentor se keni shumë shanse për t’u sëm.urur. Kujdesuni mirë për veten dhe shëndetin e familjes suaj. Nëse mbani një dietë ushqimore çdo ditë, atëherë ju mund të parand.aloni veten nga sëm.undje të ardhshme.

Numri 4
Dashuria: fati eshte ne anen tuaj ndaj do te jete një vit shumë i paharrueshëm për dashurinë dhe marrëdhëniet tuaja. Fakti që jeni një person emocional do të sjellë një ndryshim në gjendjen tuaj. Ju do të bëheni shumë pozitivë për çështjet që kanë të bëjnë me partnerin.

Paraja: Është një vit shumë i mirë për zgjerimin e biznesit. Do të sjellë ndryshime të jashtëzakonshme për të gjithë njerëzit që punojnë. Periudha nga tetori në dhjetor dëshmon të jetë shumë e fr.ytshme, duke përfs.hirë pagesat dhe pozicionet e larta.

Shëndeti: Këtë vit do të ha.sni shumë pro.bleme shëndetësore si dhe mund të përb.alleni me një str.es me.ndor ose shqe.tësime. Mos inj.oroni ndonjë çështje shëndetësore gjatë kësaj periudhe pasi ajo mund të shka.ktojë një sëm.undje afatgjatë.

Numri 5
Dashuria: Fati eshte ne anen tuaj ndaj dhe do jete një vit shumë i mirë për sa i përket romancës në çift. Do të keni një jetë sek.suale shumë energjike. Megjithatë duhet të bëni kujdes për mos ta lënë partnerin pas dore.

Paraja: Gjendja juaj do të jetë e qëndrueshme, nuk do të ketë ulje dhe ngritje të mëdha. Do të fitoni para jo vetëm përmes një burimi, po përmes shumë burimeve. Kjo do t’ju jap mundësinë për të kursyer sa më shumë.

Shëndeti: Do të ha.sni pro.bleme shëndetësore para Vitit te Ri të këtij viti, por fati do t’ju mbështesë.

Numri 6
Dashuria: Dashuria në tërësi do të jetë e mbizo.tëruar nga pasioni dhe në një nivel të lartë emocional. Periudha nga shtatori deri per Vit te Ri do të jetë e pafavorshme për romancë.

Paraja: Stabiliteti financiar do t’ju bëjë të jeni të reklaksuar. Paraja do të jetë në xhepat tuaj, pava.rësisht rasteve kur do të përb.alleni me disa vës.htirësi të vogla ekonomike, për arsye mjaft praktike të përditshmërisë. Mos bëni investime në fillim dhe në fund të vitit.

Shëndeti: Do të jeni mirë me shëndet, ndërsa vës.htirësitë tuaja do të lindin në periudhën nentor deri në janar 2021. Për këtë duhet të bëni kujdes.

Numri 7
Dashuria: Jeta juaj dashurore do të jetë e lumtur gjatë gjithe kohes, pava.rësisht se efektet neg.ative mund të përbëjnë një kërc.ënim për personat që janë në një marrëdhënie.

Paraja: Qëndroni pak të kujdesshëm në nentor dhe dhjetir, sepse mund të përb.alleni me shumë vës.htirësi dhe pen.gesa në punë. Mund të keni vës.htirësi në marrëdhëniet me shefin tuaj, po është diçka kalimtare, mos u shqe.tësoni.

Shëndeti: Shëndeti juaj do të përke.qësohet që nga fillimi i dhjetorit dhe ju mund të përfu.ndoni në spital gjatë muajit shkurt 2021. Gjatë këtij viti mund të keni pro.bleme me sistemin tr.etës, di.abetin ose sëm.undjet që lidhen me këmbët.

Numri 8
Dashuria: Të gjithë ata që janë çift, duhet të bëjnë kujdes. Gr.indjet dhe de.batet do t’ju shoqërojnë për shumë kohë. Nëse jeni të martuar duhet të tregoheni të vëmendshëm gjatë periudhës para Vitit te Ri.

Paraja: Fati do të jetë inkurajues për ata që punojnë në qeveri dhe organizata firmëtare. Ndërsa ata që merren me sporte do të kenë mundësi të shfaq.in forcën dhe aftësinë e tyre.

Shëndeti: Nëse doni të humbni peshë dhe nuk keni mundur dot ta bëni, kjo është koha më e mirë për ta bërë. Ju duhet te shkoni për kontrolle të rregullta edhe nese jeni mire nga shëndeti. Gjithmonë është më mirë të parand.aloni gjërat para se të ndodhin.

Numri 9
Dashuria: Ata që janë në një marrëdhënie, do të përb.allen me disa pen.gesa. Por nëse jeni të vendosur për të shp.ëtuar marrëdhënien tuaj, asgjë nuk mund t’ju nd.alojë. Personat që janë ende beqar duhet të tregohen selektiv dhe të kujdesshëm, duke mos lejuar që në jetën e tyre të hyjë dikush jo i duhur.

Paraja: Meqenëse të ardhurat tuaja do të jenë të mira gjatë vitit, do të keni një jetë shumë luksoze dhe të rehatshme. Por duhet të shm.angni shpenzimet e panev.ojshme sepse mund të përb.alleni me humbje të mëdha financiare.

Shëndeti: Duhet të bëni kujdes me shëndetin deri ne fudn te vitit, nuk duhet të le.joni as një pak.ujdesi të vogël.

Herë pas here do të keni lod.hje të trupit dhe do t’ju rrë.mbejë leta.rgjia. Këto mund të duken si sim.ptoma të vogla, po që shka.ktojnë pro.bleme të mëdha, prandaj bëni një kontroll ru.tinë te mjeku.