E pabesueshme ajo çfarë duron kjo grua nga burri i saj (VIDEO)

Ky çift indian me të vërtetë janë shumë ndryshe nga të tjerët dhe kanë lindur për njërin tjetrin, përderisa e praktikojnë këtë gjë.

Në videon më poshtë mund të shihni se çfarë sfi da të rr ezi ksh me praktikojnë çifti Bharhamharamba Budati and Balashankar Budati së bashku. Në fakt, ajo çka duron kjo grua është shumë e vë shti rë për t’u besuar.

Njerëzit janë magjepsur, dhe tri shtuar në të njëjtën kohë nga ajo që kanë parë.

Go ditje t e burrit me mjete të ndryshme në trup in e gruas në praninë e njerëzve përreth është de gj eneru ese e për disa normale, si për fëmijët e tyre, për të cilët ajo që babai i tyre e praktikon mbi tru pin e nënës së tyre është krenari.

Burri që shihet në video thotë se arsyeja pse e bën këtë është për t’u treguar njerëzve se sa d uron gruaja e tij dhe se këtu nuk ka asgjë të rr ezi ksh me.