Adoleshentët hanë detergjentin, si pjesë e sfidës që është përhapur së fundmi (Video)

Autoritet e sigurisë në Floridë të Shteteve të Bashkuara, janë të shq etës uar me sfidën e fundit që është përhapur te adoleshentët, ku kërkohet të hanë detergjentin për larje rrobash.

Mjekët kanë kërkuar që të mos provohet kjo lojë e rr ezi kshm e, si pjesë e së cilës ata shpë rth ejnë qeset me dhëmbë dhe iu mbushet goja me detergjentin që përmban materie kim ike hel m uese për or ganizmin.

Videot që janë shpërndarë në rrje tin soc ial, duken qesharake dhe të parrez ikshme, por kjo eksperiencë mund të ketë pa soja fa ta le.

Konsumimi i kësaj materie, mund t’i sjellë pas oj a seri oze shëndetit andaj kërkohet që të mos provohet nga askush, ndërsa të këshillohen për të mos e bërë ata që tashmë janë nominuar nga miqtë.